Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia międzynarodowa 330-MS2-2EMI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Tom 1, 2, PWN, Warszawa 2008

T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka , Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

C. Van Marrewijk , International economics : theory, application, and Policy, New York : Oxford University Press, 2012

P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011

E. Chrabonszczewska, Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie, SGH, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

2EMI_W01 - ocena aktywności na zajęciach i przygotowanej prezentacji

2EMI_U01 - ocena aktywności na zajęciach i przygotowanej prezentacji

2EMI_K01 - ocena aktywności na zajęciach i przygotowanej prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji do wybranego zagadnienia oraz aktywności na zajęciach.

Prezentacja - maksymalnie 20 pkt

Aktywność - maksymalnie 12 pkt. Do zaliczenia należy zdobyć co najmniej 51% punktów.

Zakres tematów:

1. Międzynarodowe przepływy kapitału i międzynarodowe centra finansowe

2. Funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego

3. Determinanty zmian koniunktury międzynarodowej

4. Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej

5. Unie walutowe

Metody dydaktyczne:

Angażowanie studentów do udziału w dyskusji, prezentacje studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.