Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obsługa celna i graniczna 330-MS1-3OCG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

1. B. Stępień (red.) Handel zagraniczny - Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2015.

2. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Graniczny obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej (wybrane aspekty), Almamer,

Warszawa 2008

3. A.Maksimczuk, L.Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, LexisNexis, Warszawa 2007,

4. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 562/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające

wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen),

5. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny

kodeks celny(wersja przekształcona)

6. Ustawa z dnia 19 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

7. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

8. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej

9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

10. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Źródła internetowe:

1. Ministerstwo Finansów https://www.podatki.gov.pl/

2. Komenda Główna Straży Granicznej https://www.strazgraniczna.pl/

3. Główny Inspektora Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/

4. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://piorin.gov.pl/

5. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych https://ijhars.gov.pl/

6. Główny Inspektor Sanitarny https://gis.gov.pl/

Efekty uczenia się:

3OCG_W01 - opracowania problemowe

3OCG_W02 - opracowania problemowe

3OCG_W03 - opracowania problemowe

3OCG_U01 - opracowania problemowe

3OCG_U02 - opracowania problemowe

3OCG_K01 - opracowania problemowe

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opracowań problemowych i stopnia aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Analiza instrumentów zagranicznej polityki handlowej w polityce celnej UE

2. Korzyści i zagrożenia z międzynarodowej migracji i ruchu przestrzennego ludzi

3. Dokumenty uprawniające cudzoziemców do przekraczania granic i pobytu w UE i kontrola graniczna

4. Kontrole celne oraz należności celne i podatkowe z tytułu międzynarodowego obrotu towarowego ( z państwami trzecimi i transakcje

wewnątrzwspólnotowe)

5. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje przemytu towarów oraz fauny i flory

6. Problemy naruszania praw własności intelektualnej i przemysłowej

7. Ekonomiczne i społeczne aspekty wynikające z granicznej kontroli: weterynaryjnej, fitosanitarnej, sanitarno-epidemiologicznej i jakości

handlowej towarów

8. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Oddziału Celnego i Agencji Celnej w Białymstoku

Metody dydaktyczne:

Angażowanie studentów do zadawania pytań i aktywnego udziału w dyskusji i przygotowanie opracowań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 304
każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 304
Leszek Sidorowicz 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.