Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe, cz. II 330-MS1-3SED2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu,

Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa

2012

Efekty uczenia się:

3SED2_W01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_W02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_W03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_W04 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_U01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_U02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_U03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_K02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_K03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia drugiej części seminarium licencjackiego:

- przygotowanie pracy licencjackiej zgodnie z wymogami merytorycznymi i technicznymi

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora w systemie ADP całej pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1. Opracowanie i dyskusja nad narzędziami badawczymi służącymi przygotowaniu empirycznej części pracy.

2. Prezentacja i ocena zebranych materiałów, niezbędnych do konstrukcji empirycznej części pracy. Przegląd wyników i dyskusja nad

rezultatami prowadzonych analiz empirycznych

3. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części pracy.

4. Prezentacja całościowa ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

5. Omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego.

6. Zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 17:15, sala 203
Henryk Wnorowski 8/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 14:45 - 17:00, sala 219
Jerzy Grabowiecki 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)