Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie Unii Europejskiej - przedmiot oferowany w języku angielskim 330-MS1-2FUE#E
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej: podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011,

4. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja europejska. Europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków Nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. S. I. Bukowski, Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2007.

2. A. Domagała, Integracja Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

3. L. Dick, The Routledge Guide to the European Union, Routledge, London 2016.

4. A. M. El-Agraa, The European Union: economics and policies, Cambridge University Press, 2014.

5. R. Baldwin, Ch. Wyplosz, The economics of European Integration, McGraw-Hill Higher Education, London 2015.

6. Bazy danych i materiały merytoryczne zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych Komisji Europejskiej, w tym RAPORTY KONWERGENCJI

Efekty uczenia się:

KONWERSATORIUM

2FUE_U01 - kolokwium

2FUE_K01 - aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być odrabiane na konsultacjach. Na ocenę końcową składa się aktywność studenta (maksymalnie 5 punktów oraz wynik uzyskany z kolokwium (na platformie MS Teams; w formie testowo-opisowej w zakresie realizowanego na ćwiczeniach materiału merytorycznego; maksymalnie na 15 punktów). Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia

Zakres tematów:

Treści konwersatoriów:

1. Proces międzynarodowej integracji gospodarczej

2. Instytucjonalny wymiar integracji w ramach Unii Europejskiej

3. Integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej- Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej

4. Unia Gospodarcza i Walutowa

5. Wybrane dziedziny polityk wspólnotowych (cele, narzędzia, ewolucja)

6. Polityka regionalna Unii Europejskiej

7. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS TEAMS. Konwersatorium jest prowadzone następująco:praca indywidualna, praca zespołowa, inne formy aktywizacji pracy studentów na zajęciach, komentarz prowadzącego ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.