Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konkurencyjność międzynarodowa 330-MS2-2KON
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, red. Bieńkowski, W.Weresa A.M., Radło J.M., Wyd. SGH, Warszawa 2010

2. Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

3. H. G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019.

4. International competitiveness of Polish companies during and after the global economic crisis, edited by M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Warsaw, Difin, 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJCA:

5. Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

6. Raporty WEF, Banku Światowego (Doing Business) oraz Raporty IMD, dostępne na stronach internetowych: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020, https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-reflections/the-global-competitiveness-report/https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020

Efekty uczenia się:

2KON_W01 - ocena aktywności na zajęciach i przygotowanej prezentacji

2KON_W02 - ocena aktywności na zajęciach i przygotowanej prezentacji

2KON_U01 - ocena aktywności na zajęciach i przygotowanej prezentacji

2KON_U02 - ocena aktywności na zajęciach i przygotowanej prezentacji

2KON_K01 - ocena aktywności na zajęciach i przygotowanej prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji do

wybranego zagadnienia oraz aktywności na zajęciach.

Prezentacja - maksymalnie 20 pkt

Aktywność - maksymalnie 12 pkt. Do zaliczenia należy zdobyć co najmniej 51% punktów

Zakres tematów:

1. Pozycja i zdolność konkurencyjna polskiej gospodarki

2. Rankingi konkurencyjności międzynarodowej i pozycja Polski w nich - The Global Competitiveness Report, World Competitiveness Yearbook, Index of Economic Freedom IEF, Doing Business

3. Wewnętrzne czynniki i zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

4. Konkurencyjność wybranych krajów: kraje UE, USA, Chiny, Japonia oraz inne wybrane kraje rozwijające się.

Metody dydaktyczne:

Angażowanie studentów do udziału w dyskusji, prezentacje studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)