Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii ogólnej 380-RS5-1HEO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Maruszewski T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: GWP.

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Turner J.S., Helms D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju oraz procesów socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się (KA7_WG1); Posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju oraz procesów socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się (KA7_WG1).

Umiejętności: student potrafi wykorzystywać na poziomie podstawowym wiedzę psychologiczną i na poziomie rozszerzonym wiedzę pedagogiczną oraz pozyskiwać dane do analizowania zachowań, procesów i zjawisk w obszarze edukacji, rehabilitacji, terapii i resocjalizacji (KA7_UW4); potrafi wykorzystywać aktualne koncepcje psychologiczne i pedagogiczne w planowaniu, realizacji i ewaluacji procesu wychowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (KA7_UW5); posiada umiejętność pogłębionego diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych w oparciu o model biopsychospołeczny, oceniania złożonych sytuacji rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz projektowania i przeprowadzania zajęć z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb wychowanków (KA7_UO1).

Kompetencje społeczne: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę stałego samodoskonalenia się (KA7_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna jest 1 nieobecność.

Zaliczenie pisemne (10 pytań w teście jednokrotnego wyboru. Ocena pozytywna po udzieleniu min. 6 poprawnych odpowiedzi).

Zakres tematów:

1. Psychologia rozwoju człowieka.

2. Osobowość i kryteria jej dojrzałości.

3. Podstawowe procesy poznawcze.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące, testy z analizą podczas ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala C2.19
Andrzej Dakowicz 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.