Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nadzór i kontrola w administracji publicznej 370-AN2-2NKP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018

2. S. Jędrzejewski, Kontrola administracji, Poznań 2000

3. J. Lang, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2020

2. D. Gregorczyk, Legalność jako kryterium sądowej kontroli decyzji administracyjnych, Warszawa 2018

3. K. Kokocińska (red.), Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki, Poznań 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Student:

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KA7_WG1.

- zna i rozumie uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu kontroli i nadzoru w administracji publicznej - KA7_WG3.

UMIEJĘTNOŚCI. Student potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł prawa administracyjnego (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowoadministracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji - KA7_UW1.

KOMPETENCJE. Student jest gotowy:

do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiskapublicznego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej - KA7_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test jednokrotnego wyboru). W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie kontroli, kryteria kontroli, rodzaje kontroli oraz podmioty kontroli; pojęcie nadzoru - 2 godz.

2. Kontrola i nadzór w administracji rządowej - 4 godz.

4. Kontrola i nadzór w samorządzie terytorialnym - 4 godz.

5. Kontrola sprawowana przez sądy i trybunały - 2 godz.

6. Kontrola sprawowana przez parlament Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich- 2 godz.

7. Kontrola społeczna (obywatelska) - 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 311
co druga niedziela (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala e-learning
Anna De Ambrosis Vigna 56/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)