Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia praktyczne4-Prawo karne 370-DP3-4ZPRPKA
Praktyka (PRA) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania - SD_UO02

- samodzielnie rozwijać własną wiedzę i umiejętności badawcze - SD_UU01

- praktycznie posługiwać się metodami dydaktycznymi nowoczesnymi technikami nauczania, prowadząc zajęcia na wyższej uczelni - SD_UU02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa - SD_KO01

- podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą - SD_KO02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: ocena realizacji zajęć dokonywana przez prowadzącego lub koordynatora przedmiotu na podstawie obserwacji (co najmniej 2 hospitacji) lub/i ocena uczestnictwa w realizacji prac i/lub projektów badawczych dokonana przez kierownika prac bądź kierownika projektu

Zakres tematów:

Przedmioty z zakresu prawa karnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia - również w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Emil Pływaczewski 1/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Guzik-Makaruk 1/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Szczygieł 1/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Laskowska 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)