Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing społeczny 370-KN1-1MAS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

K. Andresen, Marketing Robin Hooda, Warszawa 2007.

R.B. Cialdini,, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004.

Marketing wartości społecznych, red. W. Domachowski, Poznań 2003.

P. Kotler, Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacja non-profit, Warszawa 2007,

Propaganda dobrych serc czyli Pierwszy tom o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Kraków 2008,

Szlachetna propaganda dobroci, czyli Drugi tom o reklamie społecznej, red. P. Wasilewski, D. Maison, A. Stafiej-Bartosik, Kraków 2007.

M. Rojek-Nowosielska, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wrocław 2006.

Efekty uczenia się:

Umiejętności, student potrafi:

KA6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi

KA6_UK2 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych

KA6_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

KA6_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: prezentacje koncepcji kampanii społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Projekt grupowy / praca w grupie, przygotowanie prezentacji

Zaliczenie na ocenę na podstawie punktów uzyskanych przez studenta z prezentacji .

Ocena zależna od liczby punktów uzyskanych przez studentów. Skala ocen od 2 do 5 zgodnie z poniższą punktacją:

19-20 pkt. możliwych do zdobycia – 5 (bdb)

17-18 pkt. – 4,5 (db+)

15-16 pkt.– 4 (db)

13-14 pkt.– 3,5 (dst+)

11-12 pkt. – 3 (dst)

0-10 pkt.– 2 (ndst)

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

Zakres tematów:

MODUŁ I Wprowadzenie do przedmiotu.

MODUŁ II Koncepcje i metody marketingu społecznego.

MODUŁ III Rozwój marketingu społecznego na świecie i w Polsce

MODUŁ IV Badania w marketingu społecznym

MODUŁ V Planowanie zmiany społecznej i wpływ na decyzje konsumenckie

MODUŁ VI Instrumenty marketingu społecznego

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 14:30 - 16:30, sala 104
Anna Drabarz 70/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)