Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia 370-KN1-2PSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacji do innych nauk

K_W02 ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z innymi naukami (w szczególności z socjologią, psychologią, psychiatrią)

K_W06 ma podstawową wiedzę o strukturze i dynamice zjawisk społecznych (w tym przestępczości, patologii społecznych) oraz zachodzących między nimi relacjach i ich wpływie na zachowanie społeczeństwa

K_W07 ma podstawową wiedzę o człowieku jako uczestniku negatywnych zachowań społecznych, w tym jako sprawcy i ofierze przestępstwa.

K-W08 ma podstawową wiedzę o wieloaspektowych, biologiczno-psychologiczno-społecznych podstawach zachowania człowieka i konsekwencjach zachowań jednostki

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 posiada zdolność rozumienia podstawowych pojęć oraz koncepcji z wielu dziedzin nauki

K_U08potrafi rozwiązywać problemy natury etycznej wynikające z pracy zawodowej

K_U09 ma zdolność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych przez pryzmat psychopatologii

K_U14 potrafi wskazać czynniki o charakterze psychologicznym wpływające na zachowania przestępcze.

Zakres tematów:

1. Psychopatologia i jej związki z psychiatrią

2. Psychologia o zaburzeniach (psychoanaliza, behawioryzm, personalizm)

3. Biologia, anatomia, neurologia a życie psychiczne człowieka

4. Normalność - nienormalność. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych wg DSM

5. Proces diagnostyczny i terapeutyczny

6. Zaburzenia osobowości według DSM - 5

7. Zaburzenia neuropoznawcze i ich objawy

8. Choroby psychiczne w kulturze

Metody dydaktyczne:

wykład

prezentacja multimedialna

dyskusja on-line lub off-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 8:00 - 10:15, sala 313
Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz 47/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.