Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Kryminalistyczne aspekty przestępczości 370-KN1-3SEMKM
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A).

Podręczniki kierunkowe z zakresu kryminologii i kryminalistyki.

Komentarze do kodeksu karnego.

Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

KA6_WG6 - metody, techniki i narzędzia badań społecznych - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej asynchronicznej.

KA6_WK7 - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej asynchronicznej.

Umiejętności: absolwent potrafi:

KA6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej asynchronicznej.

KA6_UW3 - właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej asynchronicznej.

KA6_UK5 - komunikować się z użyciem terminologii specjalistycznej, w tym redagować opracowania pisemne i przygotowywać wystąpienia ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej asynchronicznej.

KA6_UO1 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej asynchronicznej.

KA6_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej asynchronicznej.

Kompetencje: absolwent jest gotów do:

KA6_KK1 - samodzielnego oceniania znaczenia źródeł informacji, dokonywania ich krytycznej oceny oraz zasięgać opinii ekspertów - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej asynchronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie gotowej pracy licencjackiej przygotowanej na podstawie przekazanych kryteriów w ramach zajęć proseminaryjnych i seminaryjnych oraz zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii i jej akceptacji przez Promotora, a także aktywności podczas zajęć stacjonarnych, zdalnych zajęć synchronicznych lub asynchronicznych. W razie zmiany sytuacji epidemiologicznej możliwe jest uzyskanie oceny z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność jest zaliczana na podczas konsultacji osoby prowadzącej proseminarium, liczba godzin nieobecności kwalifikującej się do niezaliczenia przedmiotu: 4.

Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zdań w ramach zajęć asynchronicznych.

Zakres tematów:

1. Omówienie kwerendy bibliotecznej

2. Omówienie kwestii metodologicznych

3. Omówienie wstępnej koncepcji pracy

4. Dyskusja nad problemami wynikającymi z rozważań zawartych w poszczególnych rozdziałach pracy na seminarium lub na podstawie wymiany maili.

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury przedmiotu, analiza literatury orzecznictwa, przygotowanie fragmentów pracy licencjackiej, dyskusja w trakcie seminarium lub zdalnie, przygotowanie całości pracy magisterskiej, korespondencja mailowa, konsultacje, zajęcia zdalne synchroniczne, zajęcia zdalne asynchroniczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:30 - 13:15, sala 311
co druga niedziela (parzyste), 11:30 - 13:15, sala e-learning
Wojciech Filipkowski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)