Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Kierunki współczesnej przestępczości 370-KN2-1PROKW
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii.

2. Komentarze do kodeksu karnego.

3. Bazy orzeczeń.

4. Specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

5. Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Absolwent:

wiedza

zna i rozumie

KA7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej oraz wykonywanie zleconych zadań, w tym podczas zajęć zdalnych

KA7_WG6 - w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia badań społecznych dotyczących objawów, przyczyn oraz środków zapobiegania

przestępczości - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej oraz wykonywanie zleconych zadań, w tym podczas zajęć zdalnych

KA7_WK5 - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej oraz wykonywanie zleconych zadań, w tym podczas zajęć zdalnych

umiejętności

potrafi:

KA7_UW3 - dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu procesów prawnospołeczno-gospodarczo-politycznych, ich wpływu

na przestępczość oraz prognozować jej rozwój - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej, prezentacja założeń metodologicznych planowanych badań empirycznych - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej oraz wykonywanie zleconych zadań, w tym podczas zajęć zdalnych

KA7_UW4 - formułować problemy badawcze i testować odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej, prezentacja założeń metodologicznych planowanych badań empirycznych - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej oraz wykonywanie zleconych zadań, w tym podczas zajęć zdalnych

KA7_UW5 - przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej, prezentacja założeń metodologicznych planowanych badań empirycznych - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej oraz wykonywanie zleconych zadań, w tym podczas zajęć zdalnych

KA7_UK3 - przygotować opracowania pisemne lub prowadzić

debatę na tematy prawne i kryminologiczne - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej oraz wykonywanie zleconych zadań, w tym podczas zajęć zdalnych

KA7_UO1 - współdziałać z innymi osobami i podejmować

wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu

efektywnej realizacji postawionych zadań - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej oraz wykonywanie zleconych zadań, w tym podczas zajęć zdalnych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, każdą nieobecność należy zaliczyć na najbliższym dyżurze po ustaniu przyczyny nieobecności. Wykonywanie zleconych zadań i prezentacja wstępnej koncepcji pracy magisterskiej.

Zastrzega możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wymogi techniczne pisania prac dyplomowych

2. Wybór tematu analizowanej problematyki z zakresu współczesnych kierunków przestępczości

3. Merytoryczne wskazówki dotyczące pisania pracy dyplomowej

4. Zasady analizy i doboru źródeł

5. Problem ochrony własności intelektualnej

6. Opracowanie wstępnej koncepcji pracy magisterskiej

Metody dydaktyczne:

metoda seminaryjna (w sali i zdalnie)prezentacja, dyskusja, analiza literatury, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 109
co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:15, sala e-learning
Ewelina Wojewoda 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)