Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alternatywy kary pozbawienia wolności 370-KN2-2AKP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, red. nauk. J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński, Warszawa 2009

- System prawa karnego, T. 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, pod red. M. Melezini, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent

- zna w sposób pogłębiony instrumenty reakcji prawnokarnej zarówno wobec sprawców , jak i ofiar przestępstw, a także sposoby reagowania przez organy na wyznania globalne i regionalne w zakresie przestępczości oraz jej następstw (K_W10)

- ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych, organizacyjnych i etycznych podstaw funkcjonowania organów państwowych, organizacji społecznych jednostek na rzecz bezpieczeństwa publicznego (K_W 11)

- ma pogłębioną wiedzę na temat priorytetów państw i społeczeństw w zakresie reagowania na przestępczość (K_W14)

Sposób weryfikacji - egzamin pisemny lub przeprowadzony w formie zdalnej

UMIEJĘTNOŚCI absolwent

-sprawnie posługuje się normami prawnymi , w szczególności z prawa karnego, międzynarodowego oraz regułami zawodowymi i etycznymi dotyczącymi pracowników prywatnego i publicznego sektora bezpieczeństwa (K_U09)

- posiada umiejętność oceny relacji między intensywnością negatywnych zjawisk społecznych a adekwatnością przedsięwzięć organizacyjno-prawnych podejmowanych przez państwo a także umiejętność ewaluacji stosownych programów profilaktycznych (K_U12)

Sposób weryfikacji - egzamin pisemny lub przeprowadzony w formie zdalnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE absolwent

- potrafi opracować hierarchię i i strukturę instrumentów służących realizacji przyjętych założeń (K_K03)

Sposób weryfikacji - egzamin lub przeprowadzony w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (trzy pytania )

lub ocena na podstawie przesłanego eseju

Zakres tematów:

1. System środków reakcji prawnokarnej

2. Kara pozbawienia wolności

3. Poszukiwanie alternatyw dla kary pozbawienia wolności

4. Standardy międzynarodowe dotyczące alternatyw dla kary pozbawienia wolności

5. Zasad ultima ratio kary pozbawienia wolności w przypadku drobnej i średniej przestępczości

6. Kara grzywny jako alternatywa do kary pozbawienia wolności

7. Kara ograniczenia wolności jako alternatywa do kary pozbawienia wolności

8. Samoistny środek karny

9. Instytucje probacyjne

10. Dozór elektroniczny

11. Model sprawiedliwości kompensacyjnej

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paulina Pawluczuk-Bućko 39/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.