Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Profilaktyka przestępczości 370-KN2-2SEMPP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

- J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

- B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009.

- M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2012.

- J. Sztumski, Wstęp do nauk i technik badań społecznych, Katowice 2005.

- Z. Bożyczko, Metodyczne wskazówki do pisania pracy magisterskiej z kryminalistyki i kryminologii oraz innych dyscyplin nauk penalnych, Wrocław 1974.

- J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

- T. Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2002.

- R. Kolman, K. Szczepańska, Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.

- podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii;

- komentarze do kodeksu karnego;

- bazy orzeczeń;

- specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

Efekty uczenia się:

Absolwent

Wiedza

Zna i rozumie:

KA7_WG1 w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

KA7_WG6 w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia badań społecznych dotyczących objawów, przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości - przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

KA7_WK5 w pogłębionym stopniu zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Umiejętności

Potrafi:

KA7_UW3 dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu procesów prawnospołeczno-gospodarczo-politycznych, ich wpływu na przestępczość oraz prognozować jej rozwój -przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

KA7_UW4 formułować problemy badawcze i testować odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych - przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

KA7_UW5 przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości - przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

KA7_UK3 przygotować opracowania pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne - przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

KA7_UO1 współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań -przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Terminy złożenia poszczególnych części pracy:

1. 13. 11. 2020 - strona tytułowa, spis treści, I rozdział

2. 22. 01. 2021 - II i III rozdz.

3.04. 2021 - całość

Zaliczenie seminarium na podstawie pracy magisterskiej przygotowanej przez studenta, zatwierdzonej przez promotora i złożonej w APD.

Na ocenę końcową wpływ ma terminowe oddawanie poszczególnych części pracy oraz ocena aktywności i wkładu studenta w przygotowanie do zajęć i napisanie pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

1. Weryfikacja założeń wstępnej koncepcji pracy i założeń metodologicznych.

2. Weryfikacja doboru źródeł i kwerendy bibliotecznej.

3. Krytyczna analiza badanych problemów.

4. Weryfikacja poszczególnych części opracowania.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, konsultacje prowadzone indywidualnie i grupowo, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Wojewoda 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.