Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie kryminologiczne 370-KS1-2TKR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, E. Zatyka, Kryminologia, WoltersKluwer, Warszawa 2019.

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Drzazga, M. Grzyb, Nowe kierunki w kryminologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

2. M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

3. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK3 - powiązania kryminologii z innymi naukami; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę

KA6_WK5 - prawno-społeczno-polityczno-ekonomiczne uwarunkowania przestępczości; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę

KA6_WK6 - biologicxzno-psychologiczno-społeczne uwarunkowania i skutki zachowań człowieka; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę

KA6_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne.

Pozytywna ocena z zaliczenia od 51% przewidzianej liczby punktów.

Skala ocen – udział procentowy:

51% – 60% dst

61% – 70% dst+

71%– 80% db

81% – 90% db+

91% – 100% bdb

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak:

1) Wprowadzenie do tematyki teorii kryminologicznych.

2) Podstawowe nurty w szkole antropologicznej (np. teoria C. Lobroso).

2) Podstawowe nurty w szkole socjologicznej (np. teorie K. Mertona, T. Sellina, T. Hirscha).

3) Podstawowe nurty w szkole psychologicznej (np. teorie Z. Freuda, K. Lorenza, E. Fromma).

4) Podstawowe nurty w tzw. nowej kryminologii.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją (w sali i zdalnie synchronicznie), dyskusja, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 17:15, sala 213
Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Katarzyna Laskowska, Emil Pływaczewski 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)