Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne 370-PN5-3PAS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.

2. Red. R.Suwaj, Postępowanie administracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2011.

3. Red. P.Pietrasz, R.Suwaj, Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2010.

4. Red. R.Suwaj, Niezapomnik, Białystok 2007.

5. Red. I.Kraśnicka, Kazusy i wzory pism, CH.Beck 2011.

6. Smoktunowicz E., Kijowski D., Mieszkowski J., Postępowanie administracyjne, podatkowe i administracyjno sądowe. Teksty aktów normatywnych. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Objaśnienia, Piśmiennictwo. Indeks rzeczowy, wyd. II., wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2001.

7. Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, wyd. 11, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007.

8. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2005.

9. M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowo - administracyjne, Warszawa 2006.

10. Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006,

11. J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

KA7_WG3 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa i procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych

KA7_WK3 zna i rozumie terminologię właściwą dla procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych

KA7_UW1potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami

w ramach prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

KA7_UO1 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy postępowania administracyjnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów procesowych z zakresu administracji publicznej

KA7_KO1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

KA7_KK1 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu (za część w sali) oraz realizacją zadań w e-learningu. Kryterium oceny jest osiągniecie odpowiedniej liczby punktów z testu oraz zadań w e-learningu.

Zakres tematów:

Moduł 1 stacjonarnie – obowiązywanie Kpa, właściwość organów, wyłączenie, zasady ogólne

Moduł 2 stacjonarnie – terminy, doręczenia, dowody,

Moduł 3 stacjonarnie – zawieszenie, umorzenie, decyzja, odwołanie

Moduł 4 stacjonarnie – tryby nadzwyczajne (+ew. Egzamin zerowy)

Moduł 5 e-learning – ustrój sądów administracyjnych, zakres kontroli sądowej (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 6 e-learning – zasady postępowania sądowoadministracyjnego i jego uczestnicy (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 7 e-learning – pisma w postępowaniu sądowym, rozstrzygnięcia (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 8 e-learning kasacja i postępowanie przed NSA (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład (w sali) oraz nauka zdalna (e-learning) za pomocą platformy blackboard (kazusy, testy, problemy).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dominik Kościuk 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.