Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Prawo cywilne 370-PN5-4PROPCO
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008

J.W. Wołpiuk, Jak napisać pracę dyplomową? Prawo publiczne. Przewodnik metodyczny pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), Warszawa 2007,

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

S. Urban, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

Efekty uczenia się:

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, metody weryfikacji: zaliczenie pisemne, obserwacja podczas zajęć

K_W12 zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych, metody weryfikacji: zaliczenie pisemne, obserwacja podczas zajęć

K_W13 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami,

metody weryfikacji: zaliczenie pisemne, obserwacja podczas zajęć

K_U04 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

metody weryfikacji: zaliczenie pisemne, obserwacja podczas zajęć

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych,

metody weryfikacji: zaliczenie pisemne, obserwacja podczas zajęć

K_U07 potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

metody weryfikacji: zaliczenie pisemne, obserwacja podczas zajęć

K_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie,

metody weryfikacji: zaliczenie pisemne, obserwacja podczas zajęć

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

metody weryfikacji: zaliczenie pisemne, obserwacja podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatów, dyskusji, analizy aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, pracy w grupach. Ocena wymaganych materiałów, tj. tematu pracy magisterskiej, spisu treści, bibliografii i orzecznictwa sądowego pod kątem poprawności formalnej, językowej, logicznej i możliwości zrealizowania tematu. Zakres ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

prawo cywilne

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 19:00 - 20:00, sala e-learning
co druga sobota (parzyste), 19:00 - 20:00, sala 218
Krzysztof Michalak 12/ szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 19:00 - 20:00, sala e-learning
co druga sobota (parzyste), 19:00 - 20:00, sala 315
Maria Cudowska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)