Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Prawo cywilne 370-PS5-4PROPCO
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 26
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Tok zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych studentów. W związku z tym literatura wskazywana jest na bieżąco, zależnie od wybranego tematu

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent: sposób weryfikacji na podstawie postępów studenta w przygotowaniu referatu, planu pracy i uzasadnienia wyboru tematu pracy magisterskiej

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego. K_W08

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych. K_W12

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami. K_W13

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent: sposób weryfikacji na podstawie postępów studenta w przygotowaniu referatu, planu pracy i uzasadnienia wyboru tematu pracy magisterskiej

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych. K_U04

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych. K_U06

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych. K_U07

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie. K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent: sposób weryfikacji na podstawie postępów studenta w przygotowaniu referatu, planu pracy i uzasadnienia wyboru tematu pracy magisterskiej

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie referatu pisemnego lub wygłoszonego on line na określony wspólnie przez promotora i studenta temat oraz jego pozytywna ocena oraz przygotowanie planu pracy magisterskiej i uzasadnienia wyboru jej tematu.

Zakres tematów:

1. Przygotowanie przez studentów wspólnie z promotorem referatów dotyczących poszczególnych zagadnień z prawa cywilnego wybranych przez studenta. Przedstawienie on line tez referatów. Dyskusja on line nad tezami referatów.

2. Przygotowanie pracy pisemnej i jej ocena pod względem merytorycznym i warsztatowym.

3. Wybór tematu pracy magisterskiej.

4. Przygotowanie wstępnego planu pracy wraz z bibliografią.

5. Przygotowanie pisemnego uzasadnienia wyboru tematu.

Metody dydaktyczne:

Przyjętą metodą dydaktyczną będą przygotowywane przez studentów referaty dotyczące poszczególnych zagadnień z prawa cywilnego znajdujących się w kręgu ich zainteresowań, następnie ustnie prezentowanie oraz omawiane z grupą studentów.

Dodatkowo sprawowana będzie kontrola formalnej strony referatów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 317
Jerzy Bieluk 10/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 316
Adam Doliwa 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)