Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Rozliczenia związane ze spadkiem 370-PS5-5PSPNX
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012

E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2018

J. Bieluk, Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego. K_W03 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego. K_W08 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego. K_U01 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa cywilnego. K_U05 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. K_K06 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Testy z zajęć prowadzonych w formie e-learningu.

Zaliczenie końcowe w formie testu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

W ramach zajęć przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

1. Art. 961 KC - rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku

2. Rozliczenia związane z zachowkiem

3. Odpowiedzialność za długi spadkowe

4. Rozliczenia związane z działem spadku

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium obejmuje treści mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, rozwiązywanie i dyskusje dotyczące kazusów z zakresu rozliczeń w prawie spadkowym, poznawanie oraz analizę najnowszego orzecznictwa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:45 - 18:00, sala 313
każdy piątek, 17:00 - 18:30, sala e-learning
Jerzy Bieluk 15/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.