Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz. 1 450-ZN1-1GER1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 23
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bęza Stanisław, Blickpunkt Wirtschaft. Niemiecki w ekonomii i biznesie, Poltext, 2020

Pilaski Anna, Fröhlich Brigitta, Bolte-Costabieei Christiane, Entdeckungsreise

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 2: , Cornelsen

https://www.dw.com/pl/start/s-11394

https://www.dw.com/pl/lockdown-w-niemczech-apele-o-otwarcie/a-56658735

https://www.dw.com/de/mit-erasmus-ins-ausland/a-1603435

https://www.dw.com/de/20-jahre-erasmus-austauschprogramm/a-2516447

https://www.dw.com/de/erasmus-corona-italien-spanien-studium-m%C3%B6glich/a-54388078

Efekty uczenia się:

Student:

KA6_UK2 potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku niemieckim poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu, właściwie dobierając i weryfikując materiały do przygotowanych wystąpień ustnych

KA6_UK3 posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KA6_UO1 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KA6_UO2 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu.

Weryfikacja efektów kształcenia:

ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po pierwszym i drugim semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z prac pisemnych (testów i prac domowych),a także pozytywna ocena aktywności podczas zajęć.

W semestrze zimowym roku ak. 2020/21 zajęcia odbywają sie w czasie rzeczywistym na platformie blackboard collaborate, zaliczenia i prace domowe przesyłane są za pomocą usos mail lub za pośrednictwem platformy blackboard.

Zakres tematów:

1, Kariera zawodowa , konieczność uczenia się przez całe życie. Umiejętności i cechy charakteru predystynujące do wykonywania określonych zawodów.

Kompetencje społeczne. Autuprezentacja.

2. Funkcje mediów w życiu współczesnego człowieka. Zalety i wady internetu,

3. Organizowanie wolnego czasu. Pozytywny i destrukcyjny wpływ stresu na psychikę i zdrowie człowieka.

4. Zmiany ról męskich i kobiecych. Obowiązki w rodzinie.

5. Pieniądz i jego rola we współczesnym świecie. Bieda i bogactwo. Problem nędzy i bezrobocia. Pomoc najuboższym.

6. Podział administracyjny Niemiec. Struktura federacyjna państwa.

Kompetencje landów i ich znaczenie dla społeczeństwa.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń wszystkich sprawności językowych.

W roku ak. 2020/21 odbywają się zdalnie na platformie blackboard collaborate,

ze zwiększonym wykorzystaniem materiałów oferowanych przez internet:

strony internetow, vlogi, ćwiczenia online, wykłady, przemówienia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Poskrobko 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.