Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia 320-MS1-2PAR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Deryło A. (red.) 2002. Parazytologia i akaroentomologia medyczna. PWN Wydawnictwo Naukowe, 2002.

2. Czapik A. 1992. Podstawy protozoologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Morozińska-Gogol J. 2021. Parazytologia medyczna. Kompendium. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Literatura uzupełniająca:

1. Buczek A. 2010. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia. Diagnostyka. Objawy. Koliber.

2. Stewart A. 2012. Zbrodnie robali. Wydawnictwo W.A.B.

Efekty uczenia się:

1. Student identyfikuje i charakteryzuje podstawowe grupy taksonomiczne Protista i zwierząt bezkręgowych będących pasożytami zwierząt, w tym człowieka (KP6_WG1)

2. Student opisuje znaczenie przystosowawcze obserwowanych cech budowy i biologii pasożytów wiążąc je z zajmowanym środowiskiem życia (KP6_WG1, (KP6_UW3)

3. Student jest gotów do propagowania właściwych postaw prozdrowotnych związanych z profilaktyką chorób wywoływanych lub przenoszonych przez pasożyty (KP6_KO2)

4. Student dostrzega potrzebę badań interdyscyplinarnych oraz aktualizacji wiedzy dotyczącej pasożytów (KP6_KO2).

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

KP6_WG1, WG2, WK2 - zaliczenie pisemne - test (pytania wielokrotnego wyboru)

KP6_UK1 - dyskusja w trakcie wykładu, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów - pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego (pytania testowe)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do parazytologii, podstawowe pojęcia i klasyfikacje pasozytów, specjalizacja pokarmowa

2. Parazytoidy i hiperparazytoidy

3. Pasożyty roślin i pasożytnicze rośliny

4. Hematofagi (roztocza, wszy, pchły, muchówki, skorupiaki. nicienie, kręgowce i inne) oraz choroby przez nie przenoszone

5. Przywry monogeniczne i właściwie, tasiemce, kolcogłowy i niecienie pasożytnicze

6. Wybrane pasożytnicze prostisty i ich wpływ na gospodarzy

7. Pasożytnictwo społeczne

Metody dydaktyczne:

Wykład, pokaz, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 2058
Marcin Sielezniew 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)