Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz. 1 370-TN1-1LJA
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Angielski w tłumaczeniach. Dla prawników; Gąszczyk R., Augustyniak Ł., Dąbrowski A.; Preston Publishing; 2019

Legal English Basics; Cyganik M.; Beck, 2018

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2016

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Keynote B2, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett (Nowa Era 2015)

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

English File. 4th edition. Upper-Intermediate. Student's Book + Online Practice

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

https://www.linguahouse.com/

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Efekty uczenia się:

Umięjętności

Absolwent potrafi

KA6_UK2

brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z podatkami i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem; przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

KA6_UK3

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KA6_UO2

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem

podmiotów (organów i sądów) realizujących zadania z obszaru podatków i prawa gospodarczego

KA6_UU1

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się prawa (w tym zagadnień szczegółowych związanych z obszarem podatków, prawem gospodarczym oraz prawem administracyjnym) przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu.

Zaliczenie na ocenę na koniec II semestru poprzez:

- aktywny udział w zajęciach

- regularne przygotowanie do zajęć

- zdanie na min. 51% testów kontrolnych / e-learningu

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności=1 zjazd w semestrze bez konieczności odpracowania). W przypadku dodatkowych nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji wszelkich zaległych prac i testów.

Zakres tematów:

1. Prowadzenie działalności gospodarczej

2. Prawo handlowe

3. Bankowość

4. Prawo pracy

5. Prawo umów

6. Rozumienie umów

7. Prawo spółek

8. Podatki (rodzaje podatków, polityka podatkowa)

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie stacjonarnej oraz e-learningowej poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności językowych (prezentacje ustne, prace pisemne, zadania rozwijające zasób słownictwa specjalistycznego w języku obcym, rozumienie autentycznych materiałów audiowizualnych oraz tekstów specjalistycznych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 216
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala e-learning
Małgorzata Penza-Szachowicz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)