Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia zajęciowa 380-SS1-3GPW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. D. Rychter, A. Margasiński, Wprowadzenie do terapii zajęciowej,wyd. Wydawnictwo im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2008.

2.E.Baum,Terapia zajęciowa, wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

3. Krajowy standard kwalifikacji zawodowych, Terapeuta zajęciowy (322404), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007.

4. L. Kataryńczuk-Mania(red), Metody i formy terapii sztuką, Zielona Góra 2005.

5. V.Harper Antystresowe, kreatywne kolorowanie dla dorosłych. Mandale, wyd. Amber, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1.K. Sawicka(red) , Socjoterapia, wyd.Kompendium Warszawa, Warszawa 1998.

2.M.Misztal, Warsztaty terapii zajęciowej : prawo i

praktyka, wyd. Alpha Pro, Ostrołęka 2005.

3. W. Handford,,Karolak, Mandala w arteterapii, wyd. WSHE, Łódź 2008.

Efekty uczenia się:

K_W10 Zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą

i społecznością; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy

jednostek i grup

Sposób weryfikacji efektu:

kolokwium zaliczeniowe

W14 Ma wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych,

terapeutycznych, profilaktycznych w obrębie pracy socjalnej generujących

zmiany struktur społecznych.

Sposób weryfikacji efektu:

Kolokwium zaliczeniowe

U12 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi

używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny

i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno

ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i odbiorcami spoza grona

specjalistów

Sposób weryfikacji efektu

Dyskusja, praca w grupie,

U1 Potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił

rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w bezpośrednim

środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej

Sposób weryfikacji efektu:

Dyskusja, praca w grupie, praca indywidualna na zajęciach

K 07 Jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących

postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym

Sposób weryfikacji efektu

Praca w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium – pytania mieszane: zamknięte i półotwarte. Dodatkowo na ocenę końcową wpływa zaliczenie realizacji zajęć terapeutycznych z tematyki wybranej przez studenta.

Student musi uzyskać 51% punktów kolokwium zaliczeniowego (+ max 5 punktów z prezentacji zajęć) aby uzyskać pozytywną ocenę .

Dopuszczalna liczba godzin nieobecności studenta na zajęciach, która nie wymaga zaliczenia podczas indywidualnych konsultacji oraz nie wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń – jedne ćwiczenia

Zakres tematów:

1.Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w tematykę zajęć.

2.Teoretyczne złożenia terapii zajęciowej. Arteterapia.

3.Jak pomagać aby pomóc? Analiza osoby pomagającej.

4.Myślenie obrazowe i wizualne jako podstawa kreowania rzeczywistości w sztuce. Wykorzystanie barw w kreowaniu rzeczywistości.

5. Praca z rzeźbą.

6. Autoportret- Rozwijanie wyobraźni plastycznej.

7. Wyraź swoje emocje - kreatywne wyrażanie emocji.

8. Ćwiczenia zajęciowe w terapii. Realizacja tematów przez studentów.

9. Ćwiczenia zajęciowe w terapii. Realizacja tematów przez studentów.

10. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

- zajęcia artystyczne

- praca w grupie

- burza mózgów

- praca indywidualna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala A204
Natalia Głódź 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.