Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja twórcza dziecka 380-DS5-2JAP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bonar J., 2008, Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego, Łódź, Wyd. UŁ.

Szmidt K.J., 2016, Sesje twórczej pomysłowości, dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice, Wyd. Helion.

Nęcka E., 1998, Trening twórczości, Kraków, Wyd. Impuls.

Szmidt K.J., 2008, Trening kreatywności, Gliwice, Wyd. Helion.

Braun D., 2007, Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi, Kielce, Wyd. Jedność.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005, Podróże – skarby – przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości i dyspozycji autokreacyjnych, Białystok, Trans Humana.

Olczak M., 2009, Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Płóciennik E., 2010, Stymulowanie zdolności twórczych dziecka,. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 Student metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

KA7_UW3 Absolwent potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy.

KA7_UW4 Absolwent potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia.

KA7_UO2 Student potrafi rozwijać kompetencje kluczowe dzieci lub uczniów, w szczególności kreatywność, krytyczną refleksję i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów.

KA7_KK4 Absolwent jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem ćwiczeń będzie:

- pozytywna ocena prac cząstkowych,

- obecność na zajęciach,

- ocena aktywności studenta na zajęciach.

Zaliczeniem nieobecności będzie przygotowanie dodatkowego projektu pracy twórczej z dziećmi.

Zakres tematów:

Trening twórczego myślenia – założenia, struktura i realizacja – 2 godz..

Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia i wyobraźni dzieci w wieku przedszkolnym – 2 godz.

Twórcze widzenie świata - ćwiczenia rozwijające intelektualne dyspozycje do twórczości: płynność, giętkość i oryginalność myślenia oraz wyobraźnię twórczą - 3 godz.

Twórcza osobowość - ćwiczenia rozwijające cechy osobowości sprzyjające tworzeniu – 3 godz.

Autorskie scenariusze stymulowania działań twórczych dzieci w przedszkolu i w szkole – 3 godz.

Kompetencje twórcze pedagoga wczesnej edukacji – 2 godz.

Metody dydaktyczne:

dyskusje, warsztaty, praca w zespole, analiza tekstów naukowych i programów edukacji twórczej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 17:15 - 18:45, sala C1.2 (teatralna)
każdy piątek, 17:15 - 18:45, sala A203 (cwi)
Monika Żak-Skalimowska, Marta Makarewicz 20/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:45 - 15:15, sala A203 (cwi)
każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala A203 (cwi)
Monika Żak-Skalimowska, Marta Makarewicz 17/ szczegóły
3 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala C1.2 (teatralna)
każda środa, 15:30 - 17:00, sala C2.19 (wyk)
Monika Żak-Skalimowska, Marta Makarewicz 19/ szczegóły
4 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala A203 (cwi)
Monika Żak-Skalimowska, Marta Makarewicz 20/ szczegóły
5 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala C1.2 (teatralna)
każda środa, 17:15 - 18:45, sala C2.19 (wyk)
Monika Żak-Skalimowska, Marta Makarewicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)