Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny warsztat językowy 380-N2-2YHDTA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

KA7_UK1

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie języka obcego

sposób weryfikacji: udział w dyskusji w grupie

KA7_UK2

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych w zakresie języka obcego

sposób weryfikacji: testy cząstkowe , dyskusja

KA7_KK2

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę

sposób weryfikacji: przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział, zaangażowanie we wspólpracę w grupie

efekty uczenia weryfikowane są na podstawie:

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie:

- ocenę bieżacego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- prac, prezentacji i testów pisemnych w sali

- modułów nauczania na platformie

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie:

- ocenę bieżacego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- prac, prezentacji i testów pisemnych w sali

- modułów nauczania na platformie

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów w sali oraz prac pisemnych

-zaliczenie prezentacji tematu specjalistycznego na ocene min dostateczną

-zaliczenie na min 51% modułów na platformie

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo ( udział w dyskusji i współpracy w grupie)

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

80% - 89% - dobry plus (4.5)

70% - 79% - dobry (4.0)

60% - 69% - dostateczny plus (3.5)

51% - 59% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec III semestru

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zjazdu, student jest zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętnosć streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

emigracja, bezrobocie, starzejące się społeczeństwo, bieda i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, społeczne skutki kryzysu

Tematy ustalane są indywidualnie, w zalezności od specjalizacji grupy

PIW, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, praca soscjalna

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% w formie stacjonarnej oraz 50% z wykorzystaniem modułow do samodzielnej realizacji na platformie w oparciu o materiały specjalistyczne.

Metoda warsztatowa- zajęcia polegają na poszerzaniu słownika angielskich wyrażeń specjalistycznych; ćwiczenie rozumienia tekstu/nagrania specjalistycznego; wyrabianie oglądu różnic i podobieństw tekstów specjalistycznych polskich i angielskojęzycznych.

- analiza tekstów autentycznych

- dyskusja

- praca w grupach

-prezentacje tematów specjalistycznych

Duży nacisk kładzie się na formy aktywne, zwłaszcza mówienie i konwersacje. Prace indywidualne, np. projekty lub lektura tekstów popularnonaukowych, które wspierają zgłębianie wiedzy wg indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta.

Zaliczenie na ocenę na koniec semestru.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala A207 (cwi)
Anna Młynarczuk-Sokołowska 23/ szczegóły
2 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala B225 (cwi)
Marzena Lubaszewska 29/ szczegóły
3 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala A208 (cwi)
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 24/ szczegóły
4 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala B123 (cwi)
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 16/ szczegóły
5 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala A203 (cwi)
Barbara Rudziak 22/ szczegóły
6 każda niedziela, 8:30 - 11:30, sala A208 (cwi)
Barbara Rudziak 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)