Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje w edukacji 380-MN2-2GKO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bargiel-Matusewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

Gmurzyńska E., Morek R.(red.), Mediacje –Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. II, Warszawa 2014.

Górska A., Huryn W., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym: mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Wyd. Jedność, Kielce, 2005.

Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji. Wyd. Jedność, wyd. II, Kielce 2003.

Kamiński J., Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2003.

Moore Christopher W., Mediacje –praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Palomares S., Akin T., Rozstrzyganie konfliktów: strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci . Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2007.

Rosenberg M. B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2003.

Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje. PWE, Warszawa 1998.

Vopel K. W, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup. Wyd. Jedność, Kielce, 2003.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

- posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (90%), nagranie wystąpienia otwierającego mediatora (25%), udział w symulacji mediacji (praca w zespołach 3-osobowych) (25%), wykonywanie zadań wynikających z omawianej tematyki (karty pacy) (25%), aktywność na zajęciach (25%)

Zakres tematów:

-Analiza definicji konfliktu; poziomy konfliktu: strukturalny; psychologiczny; działania; rodzaje konfliktów wg istoty konfliktu.

-Diagnoza i dynamika konfliktu.

-Komunikacja w konflikcie (rodzaje komunikatów; bariery komunikacyjne w konflikcie; podstawy prawidłowej komunikacji w konflikcie;

sposoby reagowania na konflikt.

-Mediacje- wyjaśnienie istoty; podstawy prawne mediacji; znaczenie mediacji; rodzaje i zasady mediacji.

-Etapy postępowania mediacyjnego- procedura mediacji; standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora; funkcje mediatora

-Analiza sytuacji konfliktowych w mediacji.- Zasady i rodzaje mediacji.

-Analiza procesu mediacji na podstawie filmu instruktażowego

-Warsztat prowadzenia mediacji w oświacie (studium przypadku)

-Analiza projektów mediacyjnych

-Najpoważniejsze błędy popełniane w trakcie mediacji. Jak je rozpoznać i jak ich unikać.

-Techniki negocjacyjne. Radzenie sobie z różnymi technikami negocjacyjnymi.

Metody dydaktyczne:

warsztaty grupowe, projekt edukacyjny, dyskusja, ćwiczenia, konsultacje

zaliczenie na ocenę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
5 każda sobota, 14:30 - 17:30, sala C2.2
Jolanta Szada-Borzyszkowska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)