Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ogólna 380-ON1-1GJF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012

2) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003

3) J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994

4) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997

5) A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: student zna elementarna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, w tym - w socjologii. KA6_WG1

2. Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach. KA6_WG7

3. Umiejętności: student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji różnych zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. KA6_UW1

4.Kompetencje: student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie. KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin pisemny

- aktywność na zajęciach

[częsta aktywność upoważnia do zwolnienia studenta z egzaminu]

Zakres tematów:

1. Socjologia jako nauka o współczesnym społeczeństwie

2. Konsumpcja, społeczeństwo konsumpcyjne, antykonsumpcjonizm

3. Trauma jako kategoria społeczna na przykładzie pandemii

4. Kultura, jej poziomy i funkcje w społeczeństwie

5. Stosunek do innych kultur

6. Kultura popularna

7. Komunikowanie jako proces społeczny

8. Manipulacja w komunikacji masowej

9. Media informacyjne i ich wpływ społeczny

10. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, rasizm

11. Migracje i migranci: definicje, koncepcje, wyzwania

12. Podsumowanie materiału

Metody dydaktyczne:

* wykład

* prezentacja multimedialna

* burza mózgów

* dyskusja

* wykład on-line na platformie Eduportal [w przypadku nauki zdalnej]

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala A208
Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.