Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania 320-PS2-2TWY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Braun-Gałkowska M., W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, Warszawa 1994.

Braun-Gałkowska M., Gutowska A. (red.), W tę samą stronę. Antologia tekstów do lekcji wychowawczych, t. 1 i 2, Warszawa 1994.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2010.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Chałas K., Łobacz M., Przymioty osoby ludzkiej, edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Lublin 2020.

Dymara B., Cholewa-Gałuszka B., Kochanowska E., Sztuka bycia człowiekiem: wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia, Kraków 2011.

Hornby G., Hall E., Hall C., Nauczyciel wychowawca, Gdańsk 2005.

Jegier A., Kwiatkowski S. T., Szurowska B., Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata, Warszawa 2021.

Korzeniowska W., Szuścik U., Murzyn A., Sztuka bycia uczniem i nauczycielem: z zagadnień pedagogiki współbycia, Kraków 2009.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007.

Skibska J. (red.), Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań, Kraków 2019.

Śliwierski B., Paluch M., Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego, Kraków 2021.

Zubrzycka-Maciąg T., Korczyński M., Okrasa M. (red.), W trosce o wychowanie, Lublin 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (wymagana jest 75% obecności na zajęciach; wszystkie nieobecności należy zaliczyć dodatkową literaturą, wcześniej uzgodnioną z prowadzącym).

Formy pomiaru pracy studenta: pozytywnie zaliczone kolokwium pisemne (zalicza 51% udzielonych prawidłowych odpowiedzi na pytania testu)

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Integracja grupy - omówienie znaczenia integracji w pracy wychowawczej.

3. Warunki udanego spotkania wychowawczego.

4. Proces wychowania a proces manipulacji.

5. Wychowanie, jako proces zmierzający w kierunku samowychowania.

6. Osoba nauczyciela - wychowawcy.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie warsztatów z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Dakowicz 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.