Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji informatycznej 380-DN5-1JBA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykład:

1. Baron – Polańczyk E., Dydaktyczna użyteczność komputerów, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

2. Baron – Polańczyk E., Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.

3. Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009.

4. Filiciak M., Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

5. Król R., Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia, Oficyna wydawnicza Impuls, SOWA, Kraków 2007.

6. Laniao N., Pietra G., Gry komputerowe, Internet i telewizja, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006.

7. Lewowicki T., Siemieniecki B., Technologie edukacyjne w wymiarze praktycznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

8. Morbitzer J., Medialność a sprawność edukacyjna ucznia, [w:] J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek-Media-Edukacja, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2012.

9. Siemieniecki B., Komputer w edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.

10. Tanaś M., Edukacyjne zastosowanie komputerów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1997.

Ćwiczenia:

1. Bobko K., Bubula M., Marek J., Sala W., Wójciak P. (2018). Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pobrane z: http://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Programowanie.pdf (05.02.21).

2. Danieluk M. (2019). Tik w pigułce : narzędziownik nauczyciela. Poznań: Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o.

3. Kuźmińska-Sołśnia B., Ziębakowska-Cecot K. (2017). Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wdrażania nauki programowania w edukacji elementarnej. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (21), s. 145-150. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_3.pdf (11.01.21). DOI: 10.15584/eti.2017.3.20.

4. Myśliwiec K. (2017). Programowanie we wczesnej edukacji dziecka. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (20), s. 51-55. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_2.pdf (05.02.21). DOI: 10.15584/eti.2017.2.6.

WYBRANE MATERIAŁY BIBLIOTEKI CYFROWEJ OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI

1. Pietrasik-Kulińska K., Szuba D., Stańdo J. (2017). Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez dzieci młodsze (zestaw 1, zeszyt 1). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/932/INF_1_1.pdf (18.02.21).

2. Pietrasik-Kulińska K., Szuba D., Stańdo J. (2017). Rozwijanie myślenia algorytmicznego dzieci młodszych poprzez gry i zabawy oraz dostosowane do ich wieku narzędzia TIK (zestaw 1, zeszyt 2). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/933/INF_1_2.pdf (18.21.21).

3. Pietrasik-Kulińska K., Szuba D., Stańdo J. (2017). Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych (zestaw 1, zeszyt 3). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/934/INF_1_3.pdf (18.21.21).

4. Stachera H., Kijo A., Wilińska J. (2014) Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/678/jak+pomagac+uczniom+rozwijac+uzdolnienia+informatyczne%281%29.pdf (01.02.21).

5. Stańdo J. (2017). Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej – wyzwania (zestaw 2, zeszyt 1). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/935/INF_2_1.pdf (18.02.21).

6. Stańdo J. (2017). Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej (zestaw 2, zeszyt 2). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/936/INF_2_2.pdf (18.02.21).

MATERIAŁ POMOCNICZY

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Do pobrania z: https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf (05.02.21).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia informatyczne w zakresie umożliwiającym ich aplikację w projektowaniu działań związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną (KA7_WG13).

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi funkcjonalnie posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu informatyki, w szczególności wiążącymi się z treściami edukacji wczesnoszkolnych (KA7_UW6).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi w zakresie podstaw informatyki, niezbędnymi w realizacji zajęć w klasach I-III (KA7_KK4).

Metody i kryteria oceniania:

Student dopuszczany jest do testu końcowego na ocenę przy osiągnięciu minimum 80% obecności na zajęciach. Do uzyskania przez

studenta zaliczenia wymagane jest otrzymanie pozytywnej oceny z testu.

Zakres tematów:

1. Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej.

2. Etapy rozwoju kształcenia informatycznego.

3. Dydaktyczny kontekst kształcenia informatycznego.

4. Dziecko w świecie mediów cyfrowych.

5. Ewolucja informatyczna.

6. Strategie edukacyjne oparte na TI.

7. Analiza oprogramowania wspierającego edukację.

8. Cyberzagrożenia.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, pogadanka, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 13:45 - 15:15, sala A6
Karol Kowalczuk 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.