Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy medycyny sądowej 370-KS1-1PMS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A).

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

KAG_WK3 - powiązanie kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki - egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KAG_WK6 - biologiczno-psychologiczno-społeczne uwarunkowania i skutki zachowań człowieka - egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

Umiejętności: absolwent potrafi:

KAG_UK2 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych - egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KAG_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie - egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny 3 pytania opisowe lub egzamin w formie zdalnej polegające na napisanie testu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy e-learningowej. Skala ocen od 2 do 5.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami medycyny sądowej zajmującej się zagadnieniami ujawniania, zabezpieczenia oraz analizowania śladów przestępstwa pozostawionych na ciele ofiary lub zwłokach, a także opracowywanie zagadnień mechaniki ich powstawania oraz zasad sporządzania opinii biegłych w tym zakresie. Realizacja przedmiotu pozwoli studentom zapoznać się z zagadnieniami z zakresu np. tanatologii, toksykologii, traumatologii i serohematologii, będących szczegółowymi dziedzinami medycyny sądowej.

Planowany zakres zajęć:

1. Nauka o śmierci

2. Oględziny zwłok na miejscu ich znalezienia

3. Sądowo-lekarska sekcja zwłok

4. Identyfikacja nieznanych zwłok i kośćców

5. Śmierć z przyczyn chorobowych

6. Następstwa urazu mechanicznego

7. Uduszenie gwałtowne

8. Śmierć na skutek działania energii elektrycznej

9. Śmierć z oparzenia

10. Inne rodzaje śmierci gwałtownej

11. Dzieciobójstwo

12. Medycyna wypadkowa - wybrane zagadnienia

13. Toksykologia sądowo-lekarska

14. Przestępstwa na tle seksualnym

15. Badanie śladów biologicznych - wybrane zagadnienia

16. Opinia sądowo-lekarska - aspekty prawne i kryminalistyczne

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny, zajęcia zdalne asynchroniczne, prezentacje multimedialne, dodatkowe materiały poglądowe z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 10:15, sala 216
każdy poniedziałek, 16:00 - 18:15, sala e-learning
Wojciech Filipkowski 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.