Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy medycyny sądowej 370-KS1-1PMS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

KAG_WK3 - powiązanie kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki; sposób weryfikacji: wykonanie zadań i ustna prezentacja ich wyników

KAG_WK6 - biologiczno-psychologiczno-społeczne uwarunkowania i skutki zachowań człowieka; sposób weryfikacji: wykonanie zadań i ustna prezentacja ich wyników

Umiejętności: absolwent potrafi:

KAG_UK2 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych; sposób weryfikacji: wykonanie zadań i ustna prezentacja ich wyników

KAG_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie; sposób weryfikacji: wykonanie zadań i ustna prezentacja ich wyników

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ćwiczeń jest średnią ocen za wykonanie 8 zadań i ustną prezentację wyników w czasie zajęć. Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy.

Nieobecność na zajęciach ćwiczeniowych zaliczana jest podczas konsultacji osoby je prowadzącej, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4. Dopuszczalna nieobecność niewymagająca zaliczenia: 1.

Zakres tematów:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami medycyny sądowej zajmującej się zagadnieniami ujawniania, zabezpieczenia oraz analizowania śladów przestępstwa pozostawionych na ciele ofiary lub zwłokach, a także opracowywanie zagadnień mechaniki ich powstawania oraz zasad sporządzania opinii biegłych w tym zakresie. Realizacja przedmiotu pozwoli studentom zapoznać się z zagadnieniami z zakresu np. tanatologii, toksykologii, traumatologii i serohematologii, będących szczegółowymi dziedzinami medycyny sądowej.

Przykładowe tematy zajęć i związanych z nimi zadań:

1. Stwierdzenie zgonu

2. Znamiona śmierci

3. Oględziny zwłok na miejscu ich znalezienia

4. Identyfikacja nieznanych zwłok i kośćców

5. Obrażenia w następstwie różnego rodzaju urazów

6. Rany

7. Uduszenie

8. Przestępczość seksualna

9. Ofiary

10. Opinia sądowo-lekarska - aspekty prawne i kryminalistyczne

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, praca indywidualnie i w grupach, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:30 - 12:45, sala 312
Marta Dąbrowska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.