Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 2a 340-AR1-2JHCP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Treści merytoryczne przedmiotu:

Fonetyka, intonacja, akcentuacja: powtórzenie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności językowych studenta w zakresie wymowy samogłosek, połączeń samogłoskowych i spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowych konstrukcji intonacyjnych oraz akcentuacji rosyjskiej.

Gramatyka: powtórzenie i rozszerzenie materiału opanowanego na I roku studiów oraz wprowadzenie nowego materiału gramatycznego: rzeczownik (liczba i rodzaj gramatyczny, typy deklinacyjne, osobliwości w odmianie rzeczowników, singularia tantum i pluralia tantum, rzeczowniki żywotne i nieżywotne, rzeczowniki nieodmienne), przymiotnik (liczba i rodzaj gramatyczny; typy deklinacyjne; przymiotniki jakościowe, względne, dzierżawcze, stopniowanie przymiotników), liczebnik (liczebniki główne i porządkowe, rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych) i zaimek (odmiana zaimków osobowych (z nagłosowym „н” po przyimkach prostych), wskazujących, pytających i dzierżawczych.), czasownik (bezokolicznik, czasowniki dokonane/niedokonane, koniugacja - czas teraźniejszy i przyszły prosty, czasowniki nieregularne, tworzenie czasu przeszłego, tworzenie trybu rozkazującego), użycie wybranych przyimków i przysłówków m.in. przysłówki miejsca i kierunku (здесь-сюда, там-туда itp.), przyimki в-из, на-с (со), до, по itp., przykłady czasowników stanu i ruchu, użycie zwrotu друг друга, друг с другом.

Ortografia: powtórzenie i utrwalenie zasad poznanych na I roku studiów, wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski nieakcentowane w rdzeniu wyrazu, pisownia samogłosek po spółgłoskach szumiących „ж, ш, ч, щ” i spółgłosce „ц”, pisownia końcówek i sufiksów w rzeczownikach i przymiotnikach i in.)

Tematy leksykalne:

1. Określanie czasu, dat ważnych wydarzeń, czas zegarowy, konstrukcje wyrażające stosunki czasowe.

2. Rozkład dnia, czynności i obowiązki dnia codziennego, czynności związane z dniem wolnym od nauki lub pracy zawodowej.

3. Nauka w szkole wyższej, rodzaje uczelni, struktura uniwersytetu, formy zajęć w szkole wyższej, życie studenckie, korzystanie z biblioteki, czytelni, nauka języków obcych.

4. Czas wolny, zainteresowania, czytelnictwo, sport, kolekcjonerstwo.

5. Zakupy. Rodzaje sklepów. Produkty spożywcze i przemysłowe. Zakupy w małym sklepie i hipermarkecie.

6. Wygląd zewnętrzny i charakterystyka człowieka, opis ubioru.

7. Mieszkanie i jego wyposażenie, pomieszczenia, meble, sprzęt gospodarstwa domowego. Dom studenta, wynajem pokoju.

8. Zawód, kwalifikacje, obowiązki, praca studentów, praca cudzoziemców w Polsce.

9. Święta państwowe i kościelne w Polsce i Rosji, świąteczne atrybuty, czynności związane z przygotowaniem do świąt i świętowaniem. Składanie życzeń.

Metody dydaktyczne:

podające, problemowe, aktywizujące, praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1E
Jolanta Chomko, Anna Rygorowicz-Kuźma 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)