Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA Umiejętności łączone 1 340-AS1-1PJS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

arte.tv - europejski portal telewizji internetowej;

Face2Face - Advanced Cambridge 2nd edition;

SpeakOut - Advanced Pearson 2nd edition;

English File - Advanced Oxford 3rd edition;

New Total English - Advanced Pearson 2nd edition;

Collectors weekly - https://www.collectorsweekly.com/

Ted talk-book review

Efekty uczenia się:

1. zna podstawy problematyki kulturoznawczej, społecznej, politycznej USA

2. czyta i interpretuje teksty (pisane, audialne i wizualne,multimedialne)

3. pisze proste rozprawki teoretyczne i krytyczne wykazując się

umiejętnością samodzielnego doboru literatury

4. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych,

pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku

języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych i różnych źródeł

5.posiada średniozaawansowane/zaawnsowane umiejętności językowe

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne przedmiotu ma formę pisemną i obejmuje:

- kolokwia z wprowadzonego materiału

-bieżące prace kontrolne

-indywidualne prezentacje i wypowiedzi pisemne i ustne.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 55% z

w. wym. prac, regularne uczęszczanie na zajęcia,

systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie

zadanej pracy domowej oraz aktywność na zajęciach.

Nieobecność na teście bez zwolnienia lekarskiego = 0%, nie ma możliwości poprawiania testów jednostkowych, jest możliwa ewentualna poprawa z całego semestru pod koniec tegoż;

Student ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych

Student, który opuści więcej zajęć bez usprawiedliwienia,

musi indywidualnie zaliczyć zaległy materiał na koniec semestru oraz opracować teksty dodatkowe wskazane przez nauczyciela.

Zakres tematów:

Znaczenia imion, kulturowa historia imion, utożsamianie z imionami,

Osobowość, MBTI test, nawyki osobowościowe,

Język angielski - historia języka, transformacja, różnice między osobami dwujęzycznymi i poliglotami, korzyści z nauki języka obcego, globalizacja, wielość i zróżnicowanie języka - idiomy, przysłowia, utarte frazy;

Rodzina - genologia, relacje i konflikty, wielkie rody historyczne;

American Trip - 10 odcinków podróży po USA zgłębiających problematykę rasową, kulturową, społeczną, polityczną i ekonomiczną;

CW-NY dirty history, Vinegar Valentines, Tarot cards mystery

Siła konwersacji - jak przeprowadzić udaną rozmowę;

Problemy społeczne - bezdomność studentów w USA, Czarni kowboje - debata

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna, w parach, grupach; projekty, prezentacje multimedialne i indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1D
Olga Turłaj, Przemysław Kukliński, Katarzyna Lach Mirghani 18/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 19
Olga Turłaj, Przemysław Kukliński, Katarzyna Lach Mirghani 16/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 13
Olga Turłaj, Przemysław Kukliński, Katarzyna Lach Mirghani 19/ szczegóły
4 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 13
Joanna Wildowicz 13/ szczegóły
5 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 8
Joanna Wildowicz 18/ szczegóły
6 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 17
Joanna Wildowicz 15/ szczegóły
7 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 28
Joanna Wildowicz 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)