Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA Fonetyka praktyczna 1 340-AS1-1PPH
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Baker, Ann, Ship or Sheep, CUP, 1990

2.Gimson, A C, A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

3.Hancock, Mark and Donna, Sylvie, English Pronunciation in Use. Intermediate, Cambridge University Press, 2007.

4.Mańkowska, Anna, Nowacka, Marta, Kłoczowska, Magdalena, “How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?” English Pronunciation Practice Book, Kraków-Rzeszów-Zamość, 2009.

5.Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

6.Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

7.O’Connor, J.D., Better English Pronuncation, CUP, 1992.

8.Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987.

9.Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press, 2009.

10.Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

11.Vaughan-Rees, Michael, Test Your Pronunciation, Penguin English, 2006.

12.Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Efekty uczenia się:

KA6_WG9, KA6_UK4, KA6_UK5, KA6_KO4, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest uzyskanie przez studenta min.50% ze wszystkich testów łącznie (I semestr) oraz 60% po II semestrze.

W każdym semestrze odbędzie się jedno zaliczenie ustne, które musi być przez studenta zaliczone - jest to warunkiem otrzymania zaliczenia końcowego.

Za nieprzygotowywanie się do zajęć i nieodrabianie pracy domowej student każdorazowego otrzymuje -2%.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Zaświadczenie lekarskie należy okazać w ciągu 7 dni

Studenci, którzy nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do testu poprawkowego w przedostatnim tygodniu przed sesją egzaminacyjną, który obejmie materiał całego kursu pod warunkiem, że uczęszczali na zajęcia. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 50% w I semestrze i min. 60% w II semestrze z tego testu. Z poprawy można uzyskać tylko ocenę dostateczną.

W przypadku poprawy jednego testu brany pod uwagę jest wynik testu pierwszego (niezaliczonego) oraz drugiego - poprawkowego.

Na zajęciach zdalnych oraz na testach wymagane jest włączenie kamery.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

Oceny:

5 = 90% - 100%

4+ = 85% - 89%

4 = 75% - 84%

3+ = 70% - 74%

3 = 60% - 69%

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu fonetyki i fonologii oraz alfabetu fonetycznego IPA - 6 godzin

2.Samogłoski proste (krótkie i długie) – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 20 godzin, laboratorium

3.Dyftongi – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 6 godzin, aboratorium

4.Spółgłoski – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych - 8 godzin, laboratorium

5. Akcent wyrazowy – ćwiczenie właściwego akcentowania dłuższych wyrazów, derywatyw oraz wyrazów złożonych

6.Łączenie międzywyrazowe oraz spółgłoski łączace, 8 godzin, laboratorium

8.Formy mocne i słabe – transkrypcja tych form oraz krótkich zdań, czytanie dialogów z naciskiem na wyrazy akcentowane i nieakcentowane - 10 godzin, laboratorium, ćwiczenie transkrypcji

Ćwiczenia dodatkowe: Words Commonly Mispronounced, tzw. spółgłoski nieme, wybrane nazwy własne i geograficzne - 12 godzin, praca ze słownikiem, transkrypcja, laboratorium

Metody dydaktyczne:

praca w parach, praca w grupach, praca indywidualna ze studentem, praca ze słownikiem, praca w domu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 31
Olga Turłaj, Michał Citko 18/ szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 11
Beata Wyszyńska, Alicja Lisowska 17/ szczegóły
3 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 11
Beata Wyszyńska, Alicja Lisowska 18/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 11
Agnieszka Jelska-Cydzik 14/ szczegóły
5 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 11
Agnieszka Jelska-Cydzik 18/ szczegóły
6 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 11
Agnieszka Jelska-Cydzik 15/ szczegóły
7 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 11
Michał Citko 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.