Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pragmatyka międzykulturowa 340-AS2-1IP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Culpeper, Jonathan. 2014. Impoliteness: Using Language to Cause Offence. Cambridge: Cambridge University Press.

- Fox, Kate. Watching the English. 2014.

- Jakubowska, Ewa, Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English. 1999.

- Kecskes, Istvan. Intercultural Pragmatics. 2013.

- Leech, Goeffrey. 2014. The Pragmatics of Politeness. Oxford: Oxford University Press.

- Marcjanik, Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej. 2008

- Ogiermann, Eva. 2009. On Apologising in Negative and Positive Politeness Cultures. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

- Wierzbicka, Anna, Cross-Cultural Pragmatics.2003.

- Wierzbicka, Anna, English: Meaning and Culture. 2006.

Efekty uczenia się:

1. Student zna terminy i metody używane w badaniach z zakresu pragmatyki językowej.

2. Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie kulturowych uwarunkowań grzeczności językowej i sposobów realizacji aktów mowy w różnych językach.

3. Student potrafi rozpoznać i przeanalizować różnice w sposobie realizacji poszczególnych aktów mowy w języku polskim i angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny z zakresu materiału zrealizowanego podczas wykładów

Zakres tematów:

1. Pragmatyka interkulturowa i międzykulturowa - charakterystyka dyscyplin.

2. Pojęcie kultury i interkultury.

3. Teoria aktów mowy (Austin, Searle); rodzaje aktów mowy;

4. Zasada kooperacji i maksymy konwersacyjne Grice'a.

5. Pojęcie twarzy w pragmatyce.

6. Pojęcie grzeczności i niegrzeczności językowej (politeness, impoliteness, mock politeness, mock impoliteness)

7. Dystans społeczny i status rozmówców a zachowania językowe.

8. Cechy kultury "Anglo".

9. Naturalny metajęzyk semantyczny (A. Wierzbicka).

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Agata Rozumko 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)