Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF1 - pisanie 340-FA1-1PNFP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Alter ego 2 +, Catherine Dollezm Hachette, Paris

Dowolny słownik francusko-francuski, np. : Nouveau petit Robert. Dictionnaire de la langue française. Dictionnaires Le Robert, Paris,1993.

Materiały dodatkowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie nst. kryteriów:

- średniej ocen z wypowiedzi pisemnych (średnia procentowa nie niższa niż 55%) - dwie wypowiedzi na 20p.

- systematyczne oddawanie prac z zajęć/domowych

- obecności (2 dopuszczalne nieobecności + 2 usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, każda kolejna skutkuje obniżeniem oceny na koniec semestru)

- oraz aktywności na zajęciach.

SKALA OCEN:

DST od 55%

DST+ od 63%

DB od 71%

DB+od 79%

BDB od 87%

Prace pisemne oceniane są za formę (zgodność z zasadami redakcji danego tekstu), treść i spójność (logiczny porządek treści zgodny z poleceniem, przekazanie głównych myśli) i poprawność językową.

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć studenci pracują nad różnymi typami tekstów:

formularze osobowe, kwestionariusze, e-maile oraz

listy formalne i nieformalne,krótkie wypowiedzi na forum internetowym,

opis i charakterystyka osób, wyrażenie opinii, opis miejsc i zdarzeń itp.

Praca opiera się na analizie przykładowych dokumentów autentycznych: artykułów prasowych, listów itp. i samodzielnym redagowaniu

własnych tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:30 - 11:00, sala 4A
Edyta Sacharewicz 13/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 4A
Edyta Sacharewicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.