Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF1 - umiejętności łączone 340-FA1-1PNFU
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Alter Ego 2 plus (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Hachette, Paris, 2012

-materiały z innych metod języka francuskiego

Efekty uczenia się:

1. Student lub studentka rozumie wypowiedzi i często używane zwroty związane z życiem codziennym.

2. Student lub studentka potrafi wypowiadać się pisemnie w sposób prosty i jasny na podstawowe tematy z życia codziennego. Potrafi napisać list oficjalny bądź przyjacielski.

3. Student lub studentka zna podstawowe zasady systemu morfo-syntaktycznego na poziomie A2 i potrafi swobodnie się nimi posługiwać.

Uwagę podczas zajęć zwraca się na sprawności łączone takie jak rozumienie tekstu pisanego oraz słuchanego, pisanie i mówienie.

Metody i kryteria oceniania:

-sprawdziany co dwa bloki tematyczne ( dwa Dossiers). Sprawdzanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz znajomości struktur leksykalnych.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (10 punktów)

- wypowiedź ustna (tematyka z bieżących zajęć) 20 punktów

- 4 nieobecności nieusprawiedliwione( 60 godz. zajęć) .

Sytuacja studenta/- tki, który/ a przekroczył/a dopuszczalną liczbę nieobecności z powodu choroby, będzie rozpatrywana indywidualnie.

Wszelkie zwolnienia lekarskie należy dostarczać od razu po powrocie na zajęcia po chorobie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 55 % sumy punktów z powyżej wymienionych aktywności.

Zakres tematów:

1. Stosunki międzyludzkie

2. Szukanie pracy, doświadczenie zawodowe, praca

3. Francja i Francuzi, turystyka

4. Media: prasa, telewizja, radio, Internet

5. Przyszłość, działalność charytatywna, marzenia

6. Wyzwania, wyczyny, zmiany w życiu zawodowym lub prywatnym

7. Edukacja, życie kulturalne, czytelnictwo

8. Życie w mieście

Metody dydaktyczne:

Praca w parach, praca indywidualna, metoda podawcza, ćwiczeniowo-praktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 7
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 4A
Magdalena Aleturowicz 15/ szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 5
każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 4
Edyta Sacharewicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)