Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GO - Morfologia języka francuskiego 340-FP1-1GOMR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

Grevisse M., 2010, polska adaptacja Żuchelkowska A., Gramatyka języka francuskiego od A do... B2, Wydawnictwo Nowela, Poznań.

Kwapisz-Osadnik K., 2003, Repetytorium gramatyczne, Wydawnictwo Lektor Klett, Poznań.

Przestaszewski L., 2009, Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna.

Uzupełniająca:

Bogacki K., 1999, Grammaire descriptive du français. Morphologie et dérivation, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Lehmann A., Martin-Berthet F., 1998, Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie, Editions Nathan, Paris.

Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R., 1994, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po semestrze 2.

Dopuszczalne są 2 nieobecności. Przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu i niedopuszczenia do egzaminu.

Zakres tematów:

1. Morfologia jako nauka.

2. Rodzaje morfemów, allomorfy.

3. Podział wyrazów.

4. Elementy nominalne: rzeczownik (liczba, rodzaj), przymiotnik, rodzajnik, zaimek.

5. Czasownik (czasy i tryby).

6. Części mowy nieodmienne: przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik.

7. Zapożyczenia w języku francuskim.

8. Zmiany semantyczne.

9. Derywacja i kompozycja.

10. Pozostałe (marginalne) sposoby tworzenia wyrazów.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja zagadnień przez prowadzącego. otwarta na dialog ze studentami; podawane treści są utrwalane przez studentów w formie ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.