Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego- fonetyka 340-RP1-2GOF
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Zaliczenie student

uzyskuje na podstawie ocen uzyskanych w ciągu semestru.

Student nie uzyskuje zaliczenia z przedmiotu, jeśli opuści więcej niż 30% zajęć. Wszystkie nieobecności student ma obowiązek zaliczyć

na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Fonetyka jako nauka. Rosyjska terminologia fonetyczna i fonologiczna.

2. Jednostki fonetyczne języka. Dzielenie wypowiedzi na frazy, syntagmy i wyrazy fonetyczne.

3. Sylaba. Zasady budowy sylab w języku rosyjskim. Rodzaje sylab. Dzielenie wyrazów na sylaby.

4. Charakterystyka akcentu rosyjskiego. Wyrazy nieakcentowane (proklityki, enklityki). Pojęcie akcentu frazowego i logicznego.

5. Narządy mowy i ich praca artykulacyjna. Klasyfikacja artykulacyjna głosek. Charakterystyka poszczególnych samogłosek i spółgłosek.

6. Rosyjska terminologia fonologiczna. Silne i słabe pozycje fonemów. Pojęcie alofonów.

7. Systematyczny przegląd samogłosek rosyjskich. Redukcja samogłosek w sylabach nieakcentowanych.

8. Systematyczny przegląd spółgłosek rosyjskich. Oddziaływanie sąsiedztwa fonetycznego: zmiany w wygłosie absolutnym, asymilacje

wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe, dysymilacje, uproszczenie grup spółgłoskowych.

9. Transkrypcja fonetyczna i fonologiczna.

10. Intonacja i rytmika mowy.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje, warsztaty grupowe - zadania zespołowe, praca samodzielna studenta - zadania indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 29
Jolanta Chomko 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)