Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka obcego 340-RT2-1PTTP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

-Słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski terminologii prawniczej, pod red. Magdaleny Kuratczuk, Warszawa 2019.

-Słownik medyczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, PWN 2020.

Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. A. Mirowicza, Warszawa 2004.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2005.

- Большой толковый словарь, под ред. С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

Literatura dodatkowa:

-Wybrane dokumenty z komentarzami: dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne), I.A. Ndiaye, B. Jeglińska, Olsztyn 2011.

- Wybrane dokumenty dla tłumaczy języka rosyjskiego (samochody, ruch drogowy), I.A. Ndiaye, B. Jeglińska, Olsztyn 2011.

Efekty uczenia się:

student:

- zna terminologię używaną w dyscyplinach filologicznych i w zakresie translatoryki na poziomie rozszerzonym w języku specjalności i w języku polskim, ma pogłębioną wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki współczesnego języka polskiego, niezbędną w wykonywaniu zawodu tłumacza pisemnego i ustnego (KA7_WG1),

- definiuje podstawową terminologię specjalistyczną z dziedzin, których dotyczą analizowane teksty (KA7_WG1; KA7_WG8),

- ma pogłębioną wiedzę, obejmującą znajomość metod i technik tłumaczenia pisemnego i ustnego, potrafi ją wykorzystać w podejmowanych działaniach praktycznych na polu tłumaczenia (KA7_WG2, KA7_UW1),

- posiada wiedzę z zakresu złożonych pojęć translatorycznych oraz metod i strategii tłumaczenia, przedstawia etapy, sposoby, typy przekładu na różnych poziomach ekwiwalencji i popełniane przy tym błędy (KA7_WG6, KA7_UW1),

- korzysta ze słowników jedno- i dwujęzycznych, specjalistycznych przy tłumaczeniu tekstów oraz wykorzystuje wykorzystywać technologię informacyjną w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania i tłumaczenia (KA7_UO1),

- analizować teksty rosyjskie i polskie pod względem przekładu (KA7_WG6),

- posiada umiejętność pracy w zespole tłumaczeniowym w trybie zadaniowym (KA7_UO1),

-dąży do poszerzania wiedzy dotyczącej zawodu tłumacza i sporządzania tłumaczeń zgodnie z zasadami etyki zawodowej (KA7_KR1).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, kolokwium z praktycznego tłumaczenia tekstów, zaliczenie ćwiczeń – samodzielne opracowanie tłumaczenia wybranych tekstów specjalistycznych z języka polskiego na rosyjski i z rosyjskiego na polski.

Student ma prawo do dwóch nieobecności bez konieczności usprawiedliwiania i odrabiania.

Każda kolejna nieobecność wymaga odrobienia (sposób i zakres ustalany indywidualnie).

Zakres tematów:

1. Praktyczna nauka korzystania ze słowników jedno- i dwujęzycznych, słowników specjalistycznych przy tłumaczeniu tekstów.

2.Ćwiczenia w tłumaczeniu pisemnym tekstów specjalistycznych z języka rosyjskiego na język polski.

a) teksty prawno-ekonomiczne,

b) teksty finansowo-ekonomiczne,

c) teksty naukowo-techniczne,

d) teksty naukowo-medyczne,

e) dokumenty związane z komunikacją i transportem.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia polegające na praktycznym tłumaczeniu tekstów.

1.Ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusjach na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego.

2.Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego.

3.Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 71
Eugenia Maksimowicz 18/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 47
Joanna Dziedzic 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)