Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 330-MS2-1KUB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Ch. Hampden-Turner., A. Trompenaars, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002

P. Skulski (red.), Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014

M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19: egzamin pisemny przeprowadzony w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Blackboard

1KUB_W01: egzamin online za pośrednictwem platformy Blackboard

1KUB_W02: egzamin online za pośrednictwem platformy Blackboard

1KUB_U01: egzamin online za pośrednictwem platformy Blackboard

1KUB_UO1 egzamin online za pośrednictwem platformy Blackboard

1KUB_KK1: egzamin online za pośrednictwem platformy Blackboard, dyskusja w trakcie realizacji wykładu

1KUB_KR1:egzamin online za pośrednictwem platformy Blackboard, dyskusja w trakcie realizacji wykładu

Zakres tematów:

Pojęcie kultury we współczesnej nauce.

Teoria siedmiu wymiarów kultury a biznes międzynarodowy

Uniwersalizm i partykularyzm

Indywidualizm i kolektywizm

Kultury emocjonalne a powściągliwe

Kultury całościowe i wycinkowe

Kultury o statusie przypisanym i osiągniętym

Stosunek od czasu i otoczenia

Kultura przedsiębiorstwa a kultura narodowa

Komunikacja werbalna i niewerbalna w różnych kulturach

Wymiary kultury a zarządzanie i negocjacje

Wartości i symbole w różnych kulturach

Problemy otoczenia multikulturowego

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 317
Tomasz Poskrobko 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)