Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 330-MS2-1MSG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2010

2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wyd. UW, Warszawa 2006

3. A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

1. R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

2. C. Van Marrewijk , International economics : theory, application, and Policy, New York : Oxford University Press, 2012

3. P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011

4. E. Chrabonszczewska, Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie, SGH, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1MSG_W01: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu zostaną dopuszczenie studenci, którzy uzyskają zaliczenie ćwiczeń.

Forma zaliczenia: egzamin w formie testu, zaliczenie wymaga uzyskania co najmniej 51% punktów.

Studenci mają możliwość przystąpić do egzaminu zerowego, który odbędzie się po ostatnim wykładzie.

W semestrze zimowym 2021/2022, z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, egzamin odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy EduPortal.

Zakres tematów:

1. Międzynarodowa polityka ekonomiczna

2. Kartele eksportowe

3. Organizacje międzynarodowe

4. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej

5. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek i przedsiębiorstw

6. Rynki wschodzące i kraje słabo rozwinięte we współczesnej gospodarce światowej

7. Globalizacja i problemy globalne. Zadłużenie międzynarodowe

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem prezentacji, angażowanie studentów do zadawania pytań podczas wykładu i aktywnego udziału w dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 132
Monika Fiedorczuk 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)