Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konkurencyjność międzynarodowa 330-MS2-2KON
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, red. Bieńkowski, W.Weresa A.M., Radło J.M., Wyd. SGH, Warszawa 2010

2. Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

3. H. G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019.

4. International competitiveness of Polish companies during and after the global economic crisis, edited by M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Warsaw, Difin, 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJCA:

5. Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

6. Raporty WEF, Banku Światowego (Doing Business) oraz Raporty IMD, dostępne na stronach internetowych: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020, https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-reflections/the-global-competitiveness-report/https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020

Efekty uczenia się:

2KON_W01 - egzamin

2KON_W02 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu, do którego mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie wymaga uzyskania co najmniej 60% punktów.

Zakres tematów:

1. Definicje i poziomy konkurencyjności międzynarodowej

2. Teoretyczne podstawy analizy konkurencyjności międzynarodowej

3. Mierniki konkurencyjności międzynarodowej krajów i przedsiębiorstw

4. System konkurencyjności przedsiębiorstw. Instrumenty konkurowania

5. Znaczenie badań nad konkurencyjnością gospodarek

6. Obszary oceny międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Rankingi konkurencyjności

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)