Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona środowiska 330-MS2-2MOS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

A.Becla, S.Czaja, T.Poskrobko, Międzynarodowa ochrona środowiska

Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

M.Kremer, M.Urbaniec, A.Kryński (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. T1-T3, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

J.W.Pietrewicz, Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.

Environment and trade: a handbook, United Nations Environment Programme; International Institute for Sustainable Development (IISD) 2005, https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8401

Dellink, R., et al. International trade consequences of climate change, OECD Trade and Environment Working Papers, No. 2017/01, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9f446180-en

Efekty uczenia się:

2MOS_W1 - weryfikacja w trakcie pisemnego zaliczenia wykładu

2MOS_W2 - weryfikacja w trakcie pisemnego zaliczenia wykładu

2MOS_W3 - weryfikacja w trakcie pisemnego zaliczenia wykładu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego testu wiedzy. Skala ocen:

(% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania)

55-64% - dst

65-73% - dst+

74-82% - db

83-91% - db+

92-100% - bdb

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 test w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard

Zakres tematów:

1. Globalne problemy ekologiczne

2. Pojęcie, zakres i uwarunkowania międzynarodowej ochrony środowiska

3. Współpraca bilateralna i multilateralna w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Konwencje i protokoły międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu

4. Rola organizacji międzynarodowych w ochronie środowiska

5. Międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska

6. Polityka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej

7. Ochrona środowiska a globalne procesy gospodarcze. Bariery międzynarodowych działań na rzecz ochrony środowiska

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem multimediów, z elementami dyskusji dydaktycznej.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)