Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Protokół dyplomatyczny 330-MS2-2PDY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Aleksy-Szucsich A. The art of international negotiations , The Institute of International Relations at University of Warsaw, Foundation for International Studies, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2009.

Ikanowicz, C.,Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Wyd. 7 m Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

Modrzyńska J.., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Orłowski T.,Protokół dyplomatyczny : ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2010.

Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, DW Epilsa, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

2PDY_W01 analiza tekstu/przypadku

2PDY_U01 zespołowa prezentacja referatów/prezentacji multimedialnych

2PDY_K01 analiza tekstu/przypadku

2PDY_K02 dyskusja grupowa

Metody i kryteria oceniania:

Końcową ocenę stanowi suma punktów uzyskanych z aktywności na zajęciach (dyskusji grupowej, analizie/ tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych). Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zakres tematów:

1. Historia i źródła protokołu dyplomatycznego.

2. Protokół dyplomatyczny w stosunkach międzynardowych. Współczesny polski protokół dyplomatyczny.

3. Misja dyplomatyczna - organizacja i funkcjonowanie

4. Korpus dyplomatyczny - rola, zadania i kompetencje jego członków.

5. Działalność konsulatu.

6. Precedencja w stosunkach międzynarodowych

7. Immunitety i przywileje.

8. Korespondencja dyplomatyczna w kontaktach międzynardowych.

9. Organizacja i przebieg wizyt zagranicznych, konferencji międzynarodowych i przyjęć dyplomatycznych.

10. Ceremoniał. Ceremonie oficjalne i publiczne. Przebieg i organizacja uroczystości publicznej

11. Etykieta dyplomatyczna

12. Protokół dyplomatyczny w organizacjach międzynardowych.

13. Repetytorium

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia oparte na dyskusji grupowej, analizie/ tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, zespołowej prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard i MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)