Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy fiskalne w gospodarce światowej 330-MS2-2SFG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, A. Kaznowski, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer,

Warszawa 2017.

2. D. Baczewska-Golińska, VAT w transakcjach międzynarodowych: WNT, WDT, import, eksport - towarów i usług, ODDK Gdańsk, 2017.

3. R. Styczyński, Transakcje międzynarodowe w rozliczeniach podatkowych: WDT, WNT, eksport, import, usługi, Kołobrzeg: Kancelaria

Doradztwa Podatkowego, Kołobrzeg 2012.

4. http://taxfin.pl/kategoria/podatki-miedzynarodowe/

5. https://taxsummaries.pwc.com/

6. http://www.worldwide-tax.com/

7. https://taxfoundation.org/tax-basics/worldwide-taxation/

Efekty uczenia się:

2SFG_WG1 - egzamin pisemny

2SFG_WK1 - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 50% + 1 punktów.

Zakres tematów:

1. Międzynarodowy aspekt opodatkowania 5h

2. Systemy fiskalne państw UE 7h

3. Systemy fiskalne wybranych państw 3h

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)