Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy fiskalne w gospodarce światowej 330-MS2-2SFG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, A. Kaznowski, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer,

Warszawa 2017.

2. D. Baczewska-Golińska, VAT w transakcjach międzynarodowych: WNT, WDT, import, eksport - towarów i usług, ODDK Gdańsk, 2017.

3. R. Styczyński, Transakcje międzynarodowe w rozliczeniach podatkowych: WDT, WNT, eksport, import, usługi, Kołobrzeg: Kancelaria

Doradztwa Podatkowego, Kołobrzeg 2012.

4. http://taxfin.pl/kategoria/podatki-miedzynarodowe/

5. https://taxsummaries.pwc.com/

6. http://www.worldwide-tax.com/

7. https://taxfoundation.org/tax-basics/worldwide-taxation/

Efekty uczenia się:

2SFG_WG1 - prace pisemne, rozwiązywanie zadań, aktywność

2SFG_WK1 - prace pisemne, rozwiązywanie zadań, aktywność

2SFG_UW1 - prace pisemne, rozwiązywanie zadań, aktywność

2SFG_UK1 - prace pisemne, rozwiązywanie zadań, aktywność

2SFG_KK1 - aktywność na zajęciach

2SFG_KR1 - aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz zaliczenia kolokwium (uzyskanie co najmniej 51% punktów). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecności; w przypadku większej liczby nieobecności należy je zaliczyć na konsultacjach).

Zakres tematów:

1. Kalkulacje podatków dochodowych w aspekcie międzynarodowym 8h

2. Kalkulacje podatków obrotowych w aspekcie międzynarodowym 5h

3. Kolokwium 2h

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)