Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna II 310-CS1-3CHOR2
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Mastalerz P. Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 1998.

McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa,2005. Morrison R.T., BoydR.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

Morris D.G. Stereochemia, PWN, Warszawa, 2008.

Literatura uzupełniająca:

Molonely M.G. Mechanizmy reakcji związków organicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007.

Eames J., Peach J.M. Stereochemia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008.

Efekty uczenia się:

Posiada podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy prostych związków organicznych

(uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji

oraz umie wykorzystać tę wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

K_W02 i K_W04 - sprawdziany pisemne (kolokwia), ocena aktywności w trakcie zajęć.

Warunki zaliczenia: zaliczone wszystkie kolokwia, oraz obecność na zajęciach (możliwa nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych

zajęciach).

Zakres tematów:

Zadania dotyczące budowy, nomenklatury i reakcji aldehydów i ketonów.

Zadania dotyczące budowy, nomenklatury i reakcji pochodnych kwasów karboksylowych.

Zadania dotyczące budowy, nomenklatury reakcji związków azotowych.

Zadania dotyczące budowy, nomenklatury i reakcji związków heterocyklicznych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- problemowe i praktyczne (konwersatorium).

- podające (konsultacje objaśniające).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 11:30, sala 2002
Agnieszka Wojtkielewicz 16/ szczegóły
2 każda środa, 8:15 - 9:45, sala 2002
Agnieszka Wojtkielewicz 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.