Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy 330-ES2-2XMMI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

3. A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

4. A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

2XMMI_WG1 ma pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii nauk ekonomicznych (KP7_WG1)

2XMMI_WK1 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społeczno-ekonomicznych oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społeczno-ekonomicznych (KP7_WK1)

Sposób weryfikacji obu efektów - test egzaminacyjny

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Kryteria oceniania: egzamin w formie testu na platformie Blackboard, zalicza min. 51% punktów możliwych do zdobycia

Zakres tematów:

1.Zajęcia organizacyjne. Marketing krajowy, międzynarodowy a globalny

2.Ewolucja koncepcji marketingu międzynarodowego.

3. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa.

4. Strategie wejścia na rynki zagraniczne.

5. Korporacje transnarodowe i ich konkurencyjność.

6. Badania marketingowe na rynku międzynarodowym.

7 Internacjonalizacja zachowania konsumentów i segmentacja rynku.

8. Marketing mix na rynkach zagranicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań.

W roku akademicki 20/21 ze względu na ograniczenia pandemii COVID zajęcia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem MS Teams i platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Śleszyńska-Świderska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.