Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - lektorat cz. 2 330-EN2-1ANGL2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

'Professional English in Use, Finance', Ian MacKenzie, Cambridge University Press

'Oxford English for Careers, Finance 1', Richard Clark and David Baker, Oxford University Press

'Business Vocabulary in Practice', Will Capel, Jamie Flockhart and Sue Robbins, Collins English for Business

'In company 3.0, Corporate Finance', Ed Pegg, Macmillan Education

'Business Vocabulary Builder', P. Emerson (MacMillan)

Efekty uczenia się:

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. KP7_UK1 - prezentacja, indywidualna wypowiedź ustna, dyskusja, praca pisemna

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. KP7_UK1

Student potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role, w tym rolę lidera. KP7_UO1 - praca w grupach

Student potrafi ocenić swoje umiejętności językowe i rozumie konieczność samodzielnego doskonalenia nabytej w trakcie zajęć wiedzy i umiejętności. KP7_KK5 - samorefleksja

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po II semestrze.

Egzamin uważa się za zaliczony, jeśli student uzyska minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen:

100-90% bdb

89-80% db+

79-70% db

69-60% dst+

59-51% dst

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 1 w semestrze

Zakres tematów:

- Raporty finansowe: rachunek zysków i strat

- Raporty finansowe: bilans

- Finansowanie działalności firmy

- Podatki

- Raje podatkowe

- Etyka w biznesie

- Globalne problemy ekonomiczne w XXI wieku

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 304
Anna Grabowska 23/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 304
Anna Grabowska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.